Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

Tác giả: Lê Quang Hưng

saosaosaosaosao
11/11/2019 11:27

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clorua của bê tông geopolymer tro bay.

 

ThS. LÊ QUANG HƯNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ý kiến của bạn

Bình luận