Bao giờ hoàn thành dứt điểm mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 25/03/2022 15:19

Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trên tuyến.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thành phần từ tháng 6/2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, trên tuyến hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như: Một số hộ dân kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận đất tái định cư; một số mồ, mả chưa di dời (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An); khối lượng GPMB còn lại gồm: 0,102/652,86km chưa bàn giao mặt bằng, 1/83 khu tái định cư chưa hoàn thành (đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt trên địa bàn tỉnh Nghệ An); về di dời hạ tầng kỹ thuật, hiện còn 201/735 vị trí đường điện, 7.121/40.232m đường ống nước và 11.398/91.828m cáp viễn thông chưa di dời thuộc địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn: Công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công phát sinh một số tồn tại.

Trong đó, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai còn vướng mắc 12 hộ dân trên chiều dài tuyến khoảng 200md (dân đang xây dựng nhà trên khu tái định cư, đang tháo dỡ, di dời); đường ống nước D800 chưa được di dời. Hiện nay, địa phương đã kiểm đếm xong, đang xin ý kiến của UBND tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022.

Tại xã Quỳnh Trang, TX.Hoàng Mai hiện còn vướng mắc 2 hộ dân trên chiều dài tuyến khoảng 100md (các hộ dân chưa nhận tiền do kiến nghị về giá đền bù). Dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022.

Khu vực dự án qua xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu hiện còn vướng 17 hộ dân đất nông nghiệp trên chiều dài tuyến khoảng 300md (các hộ dân kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ). Hiện nay, địa phương đã làm tờ trình về việc đề nghị thẩm định, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân nêu trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022.

Về di dời hạ tầng kỹ thuật tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đại diện Cục QLXD&CLCTGT cho biết, đang còn tồn tại 12/13 đường điện cao thế, 14/25 đường điện trung thế chưa hoàn thành di dời. Hiện nay, các nhà thầu di dời điện đang triển khai thi công móng trụ điện và làm việc với đơn vị quản lý điện để xin lịch ngắt điện, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Hiện còn 102m thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên chưa bồi thường để GPMB của 8 hộ dân thuộc diện tái định cư (xã Hưng Yên Nam: 1 hộ, xã Hưng Đạo: 4 hộ, xã Hưng Nghĩa: 1 hộ và xã Hưng Thành: 1 hộ);

Trê tuyến còn tồn tại khoảng 3,135km đã bồi thường nhưng các địa phương chưa bàn giao mặt bằng (huyện Diễn Châu khoảng 35m qua khu nghĩa Trang xã Diễn Thọ, chưa di chuyển mộ; 800m rừng phòng hộ xã Diễn Phú, chưa khai thác cây rừng. Huyện Hưng Nguyên còn 100m qua khu nghĩa trang xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, chưa di chuyển mộ; 150m qua bãi tập kết cát xã Hưng Đạo; 2,05km qua 16 khu dân cư do các hộ dẫn chưa xây dựng xong nhà tại các khu tại định cư).

Về công tác tái định cư, hiện nay còn 1/21 khu tái định cư xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) đang hoàn thiện; 4/306 hộ dân của huyện Hưng Nguyên chưa nhận đất tái định cư. Đối với công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hiện còn 6 vị trí điện cao thế, 24/25 vị trí điện trung thế và 29/34 vị trí điện hạ thế đang di dời.

Đại diện Cục QLXD&CLCTGT cho biết, tại Thông báo 46 ngày 19/02/2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 1 (2017 - 2020) chậm nhất trước ngày 31/3/2022.  Tuy nhiên, theo đánh giá thực tế công tác GPMB cao tốc Diễn châu - Bãi Vọt của địa phương đang thực hiện, công tác GPMB có thể kéo dài đến tháng 7/2022.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác GPMB theo thiết kế được duyệt. Về hạ tầng kỹ thuật, hiện còn 1/3 vị trí đường điện 220KV, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2022.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, trong phạm vi đã GPMB còn vướng mắc cục bộ, “xôi đỗ” 0,04km (cây xăng) thuộc TP.Huế, dự kiến trong tháng 4/2022 bàn giao mặt bằng.

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, hiện còn 13 vị trí điện cao thế chưa di dời (các vị trí điện cao thế không làm ảnh hưởng đến thi công, chỉ ảnh hưởng trong quá trình khai thác). Dự kiến bắt đầu triển khai di dời trong tháng 6/2022, hoàn thành trong tháng 9/2022.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc tại 17/2.361 hộ dân, 4 mỏ đá và một số công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến đường điện, địa phương đang phấn đấu xử lý các tồn tại nêu trên trong quý 2/2022.

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Hiện còn 1 vị trí điện trung thế, 50m cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và 400/750m đường ống nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa di dời. Tuy nhiên, không ảnh hưởng tới công tác thi công. Các vị trí này cơ bản đã được di dời tạm, chờ di dời chính thức vào hào kỹ thuật (công trình thuộc dự án).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Hiện còn 17/20 vị trí đường điện cao thế 220kV - 500kV, không ảnh hưởng đến quá trình thi công. Hiện nay, địa phương đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đang triển khai và dự kiến hoàn thành công tác di dời trong quý 2/2022.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn 3 vị trí điện cao thế chưa di dời, trong đó có 1 vị trí ảnh hường thi công, 2 vị trí ảnh hưởng khai thác. 2/3 vị trí 500kV tại huyện Hàm Tân đang triển khai di dời, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2022; một vị trí tại huyện Hàm Thuận Nam đang triển khai hoàn thiện thiết kế và dự toán để đấu thầu.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về công tác GPMB hiện còn 12 hộ chưa nhận tiền trên đoạn 0,06km đường cao tốc và 0,1km nhánh nút giao. Địa phương đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022.  Về di dời hạ tầng kỹ thuật, còn 2/3 vị trí điện cao thế, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022; Còn 14/29 vị trí điện trung thế và 8.020m đường ống nước chưa di dời, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2022.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm 11 dự án thành phần dài 654km đi qua 13 tỉnh, thành gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long. Kinh phí đền bù GPMB của dự án khoảng 12.401 tỷ đồng, diện tích thu hồi khoảng 4.835ha, số hộ tái định cư khoảng 3.690 hộ dân và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận