Bộ GTVT chấp thuận giảm bề rộng nền đường QL80 xuống còn 8m

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/05/2023 11:27

Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giảm bề rộng nền, mặt đường đoạn cải tạo, nâng cấp QL80 từ Bnền/Bmặt = 12/11m thành Bnền/Bmặt = 8/8m.

Bộ GTVT chấp thuận giảm bề rộng nền đường QL80 xuống còn 8m - Ảnh 1.

Thi công tuyến tránh TP.Long Xuyên

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án như sau: Điều chỉnh giảm bề rộng nền, mặt đường đoạn cải tạo, nâng cấp QL80 từ Bnền/Bmặt = 12/11m thành Bnền/Bmặt = 8/8m.

"Trong bước triển khai tiếp theo, yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tận dụng tối đa đối với các hạng mục đã đầu tư; bảo đảm thực hiện khả thi, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 391/PMUMT-ĐHDA3 ngày 20/02/2023 và Văn bản 1123/PMUMT-ĐHDA3 ngày 11/4/2023 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên.

Dự án xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khởi công vào tháng 1/2022 với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia (DFAT); Vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án có chiều dài 15,3km đi qua địa bàn TP.Cần Thơ và TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.
Ý kiến của bạn

Bình luận