Bộ GTVT thành lập đoàn kiểm tra 2 dự án giao thông ở Yên Bái

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/11/2022 10:27

Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT sẽ kiểm tra về nhân sự, bộ máy điều hành; kiểm tra về các tồn tại liên quan đến xử lý kỹ thuật, khối lượng điều chỉnh, phát sinh làm chậm tiến độ, chậm giải ngân của dự án,…

Bộ GTVT thành lập đoàn kiểm tra 2 dự án giao thông ở Yên Bái - Ảnh 1.

Thi công dự án nâng cấp QL37

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL32C đoạn Hiền Lương - TP.Yên Bái (Km79+000- Km96+500) và dự án đầu tư nâng cấp QL37 đoạn Km280+000 - Km340+000 trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Sở GTVT Yên Bái làm chủ đầu tư.

Theo quyết định của Bộ GTVT, Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Khắc Trung, Trưởng phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thiên Hoàng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT, Phó trưởng đoàn; Thành viên đoàn gồm: Ông Đào Minh Thắng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT; ông Nguyễn Lâm, Chuyên viên chính, biệt phái công tác tại Thanh tra Bộ GTVT; ông Nguyễn Phúc Ân, Chuyên viên chính, Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

"Thời hạn kiểm tra trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn kiểm tra triển khai quyết định kiểm tra tại đơn vị", Quyết định của Bộ GTVT nêu rõ.

Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT sẽ tiến hành kiểm tra công tác giải ngân vốn và tiến độ thi công tại dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL32C đoạn Hiền Lương - TP.Yên Bái (Km79+000 - Km96+500) và dự án đầu tư nâng cấp QL37 đoạn Km280+000 - Km340+000 trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Sở GTVT Yên Bái làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Đoàn sẽ kiểm tra các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ giao các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu Lãnh đạo Bộ có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra nhân sự, bộ máy điều hành dự án, đánh giá tình hình nhân sự, năng lực nhân sự của Sở GTVT Yên Bái trong việc đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ của chủ đầu tư để triển khai các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.

Về nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT sẽ kiểm tra về nhân sự, bộ máy điều hành; kiểm tra về các tồn tại liên quan đến xử lý kỹ thuật, khối lượng điều chỉnh, phát sinh làm chậm tiến độ, chậm giải ngân của dự án; Kiểm tra về khối lượng thực hiện, khối lượng nghiệm thu, công tác tạm ứng, thanh toán làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân của dự án,…

Ý kiến của bạn

Bình luận