Bộ GTVT thống nhất giao dự toán thu, chi cho Ban QLDA Mỹ Thuận

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/10/2022 12:23

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiến hành phê duyệt chi tiết dự toán chi phí QLDA năm 2022 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Bộ GTVT thống nhất giao dự toán thu, chi cho Ban QLDA Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận đại diện chủ đầu tư)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định về phương án tự chủ tài chính và dự toán thu, chi QLDA năm 2022 của Ban QLDA Mỹ Thuận.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên đã được chấp thuận đến hết năm 2022.

Cùng với đó, Bộ GTVT thống nhất giao dự toán thu, chi QLDA năm 2022 cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Cụ thể, dự toán thu là gần 31,9 tỷ đồng; dự toán chi hơn 23,4 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận căn cứ nguồn dự toán nêu trên, tiến hành phê duyệt chi tiết dự toán chi phí QLDA năm 2022, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Ban QLDA Mỹ Thuận cũng phải triển khai thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành. Đồng thời căn cứ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tổ chức xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

"Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện việc mua sắm, thuê mướn tài sản phục vụ QLDA theo quy định về mua sắm, thuê mướn nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập", quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT nêu.

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận