Bộ GTVT thúc tiến độ thi công sân bay Long Thành

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Hàng không 24/10/2023 13:11

Dự án sân bay Long Thành đã và đang có những chuyển biến hết sức tích cực. Song, khối lượng công việc triển khai của các nhà thầu chủ yếu vẫn đang thực hiện công tác huy động công trường, công tác nội nghiệp.

Tiến độ sân bay Long Thành nhiều chuyển biến nhưng còn nhiều thách thức - Ảnh 1.

Mô hình sân bay Long Thành

Phải có giải pháp triển khai đáp ứng tiến độ

Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, dự án đã và đang có những chuyển biến hết sức tích cực, như: Mặt bằng giai đoạn 1 cơ bản đã được bàn giao hết cho nhà thầu thi công; đã khởi công thêm nhiều gói thầu chính của dự án (phần thân đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ, 2 tuyến giao thông kết nối…); chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu đã nỗ lực triển khai trên mặt bằng được bàn giao…

Tuy nhiên, khối lượng công việc triển khai của các nhà thầu chủ yếu vẫn đang thực hiện công tác huy động công trường, thực hiện công tác nội nghiệp. Công tác GPMB hai tuyến giao thông kết nối vẫn chưa đảm bảo theo kế hoạch mặc dù đây là đường công vụ chính của dự án.

Dự án thành phần 2 vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý đối với Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATCC) Hồ Chí Minh; dự án thành phần 4 vẫn chưa xác định được giá trị M3 để lựa chọn nhà đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu, đối với dự án thành phần 1, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan là đầu mối kết nối để triển khai các hạng mục; đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư của các hạng mục cũng như tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan liên quan, báo cáo Bộ GTVT xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam khẩn trương lập tiến độ chi tiết đối với hạng mục công trình trụ sở cảng vụ hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Bộ GTVT các mốc tiến độ cụ thể làm cơ sở kiểm điểm đôn đốc tiến độ.

Đối với dự án thành phần 2, Bộ GTVT đánh giá tiến độ triển khai từ thời điểm ký hợp đồng (28/7/2023 đến nay) rất chậm, chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần thiết bị chuyên ngành.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) với vai trò là cấp quyết định đầu tư, khẩn trương rà soát để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với toàn bộ các công việc của toàn dự án. Đồng thời khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế phần thiết bị chuyên ngành để thẩm định và phê duyệt trong tháng 10/2023.

VATM cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của UBND TP. Hồ Chí Minh có giải pháp triển khai công trình ATCC Hồ Chí Minh đáp ứng tiến độ chung của dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vướng mắc liên quan vượt thẩm quyền, khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp kiến nghị cụ thể cơ quan giải quyết để gửi tổ công tác xem xét hỗ trợ giải quyết.

"Trường hợp không có giải pháp mà tiếp tục để chậm, yêu cầu Chủ tịch, Tổng Giám đốc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chính phủ", thông báo kết luận nêu rõ.

Thi công dự án sân bay Long Thành

Thi công dự án sân bay Long Thành

Nghiên cứu phương án thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ quản lý dự án

Theo đánh giá của Bộ GTVT, dự án thành phần 3 là dự án quan trọng nhất, có nhiều thách thức. Để kiểm soát và theo dõi chỉ đạo điều hành, các bên cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Bộ GTVT yêu cầu, đối với các hạng mục đã thi công và chuẩn bị thi công, ACV sớm hoàn thiện trả lời, giải trình các ý kiến của cơ quan thường trực - Hội đồng Kiểm tra Nhà nước để hoàn thiện thủ tục pháp lý làm cơ sở để kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư sau này. Đồng thời rà soát lại ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng đã nêu trong các báo cáo thẩm định, đặc biệt là độ dốc của các khu vực kết cấu, điều chỉnh trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công để đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Công tác san nền và thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ… là các gói thầu khác nhau, do các nhà thầu thi công khác nhau thực hiện. Theo yêu cầu của Bộ GTVT, ACV cần xây dựng một hệ thống mốc trắc địa chung cho tất cả các dự án thành phần và các hạng mục công trình để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai. Chủ đầu tư, ban QLDA cần chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế rà soát và bổ sung các biện pháp gia cố mái dốc, đặc biệt là các khu vực đất đắp, tránh xói, lở, trượt, sụt sau này (do tính chất chất của đất, cộng thêm có nhiều khu vực đào sâu, đắp cao).

Công tác thiết kế hiện nay chậm theo kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu ACV chỉ đạo các nhà thầu tư vấn khẩn trương làm việc cùng cơ quan thẩm định để sớm hoàn thiện hồ sơ (đặc biệt là hạng mục thoát nước gói thầu 4.7 và gói thầu 4.8). Ngoài ra, ACV cần lưu ý sớm hoàn thiện thiết kế các hạng mục quan trọng, liên quan đến các hạng mục công trình khác (như gói thầu hệ thống cung cấp nhiên liệu) hoặc liên quan đến các dự án thành phần khác (cấp thoát nước, cấp điện, thông tin…), đây là hạng mục ảnh hưởng đến rất nhiều gói thầu đã và đang triển khai thi công.

Đối với gói thầu nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) là gói thầu lớn, nhiều nhà thầu trong nước và nước ngoài cùng tham gia, nhiều bộ môn, nhiều hạng mục cùng triển khai trên công trường (phạm vi nhà ga hành khách và xung quanh như sân đỗ tàu bay, cầu cạn, nhà để xe...), rất nhiều các đầu mục công việc cần được chuẩn bị, phối hợp triển khai, phải có một đầu mối tổng thể để kịp thời xử lý cũng như trong công tác điều hành.

"ACV cần làm rõ cùng nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công đầu mối làm việc, kiểm soát chặt chẽ vị trí các nhân sự chủ chốt theo hồ sơ mời thầu, làm rõ tiến độ từng hạng mục công việc, phạm vi công việc, trách nhiệm của từng nhà thầu trong liên danh để điều hành, quản lý dự án", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu ACV cần thường xuyên họp kiểm điểm tiến độ đặc biệt là gói thầu 5.10, kịp thời phát hiện các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp thực hiện báo cáo các cơ quan liên quan để hỗ trợ giải quyết.

Hàng tháng, ACV phải báo cáo rõ kết quả đã thực hiện về khối lượng, sản lượng thực hiện, giá trị giải ngân... từng hạng mục theo kế hoạch chi tiết, các nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện và các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước... ACV cũng phải khẩn trương xây dựng lại tiến độ tổng thể của toàn dự án thành phần 3, tiến độ chi tiết của các gói thầu đang thi công, để báo cáo Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Bộ GTVT trong tháng 10/2023, làm cơ sở kiểm điểm, đôn đốc tiến độ.

Thi công sân bay Long Thành

Thi công sân bay Long Thành

Cùng với đó, ACV khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch đấu thầu đã duyệt, trên cơ sở đó xem xét tổng thể toàn dự án để thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu của tất cả các hạng mục công việc còn lại, đưa vào báo cáo trong tháng 11/2023 làm cơ sở để các cơ quan có cơ sở theo dõi, đánh giá và chỉ đạo hỗ trợ thực hiện. Đồng thời rà soát lại biện pháp thi công, mặt bằng tổ chức thi công của các gói thầu xây lắp, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư các dự án thành phần và các dự án khác, đảm bảo mặt bằng tổ chức thi công không bị chồng chéo, công tác thi công của các nhà thầu không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

ACV cũng cần tập trung công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, ATGT, vệ sinh và đảm bảo môi trường theo đúng quy định. Việc tổ chức thi công phải đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn trên công trường và các khu vực có người dân tham gia giao thông. ACV cần nghiên cứu phương án thuê tư vấn nước ngoài trong việc hỗ trợ ban QLDA.

Đối với công tác GPMB, Bộ GTVT yêu cầu ACV và Ban QLDA Long Thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong các khu vực tạm giao.

Tại dự án thành phần 4, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ mặt bằng cho các hạng mục đã được bàn giao, đủ điều kiện để Cục Hàng không Việt Nam triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, sớm lựa chọn được nhà đầu tư theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lập lại tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình thuộc dự án trong năm 2025.

Ý kiến của bạn

Bình luận