Bộ GTVT yêu cầu 3 nhà thầu đẩy nhanh tiến độ kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 23/12/2022 17:12

Bộ GTVT nêu rõ các mốc tiến độ gói thầu xây dựng đầu âu, tường chắn và tường dẫn hướng của dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

Khi nào thử nghiệm hệ thống cửa âu kênh nối Đáy - Ninh Cơ? - Ảnh 1.

Thi công kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Liên danh Công ty CP Tư vấn à Xây dựng Phú Xuân - Công ty CP xây dựng Đê kè và PTNN Hải Dương – Công ty CP LILAMA 10. Đây là các nhà thầu thi công Gói thầu CV-A2.6-NDTDP xây dựng đầu âu, tường chắn và tường dẫn hướng.

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký cho biết, hiện nay, cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ, Dự án WB6 đang gấp rút triển khai thi công để đáp ứng thời gian kết thúc hiệp định đã ký với Ngân hàng thế giới. Trước ngày kết thúc hiệp định vào ngày 30/6/2023, toàn bộ khối lượng của cụm công trình phải được nghiệm thu hoàn thành theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án Đường thủy và trên cơ sở khối lượng các hạng mục thuộc hợp đồng gói thầu CV-A2.6-NDTDP, để đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu thi công gói thầu CV-A2.6-NDTDP khẩn trương bố trí đầy đủ thiết bị, vật tư, nhân lực đảm bảo việc hoàn thành 100% khối lượng hạng mục cọc xi măng đất trước ngày 18/1/2022.

Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu bố trí thời gian, ca thi công đảm bảo hoàn thành toàn bộ tường dẫn hướng, tường chắn trước ngày 10/1/2023; hoàn thành hạng mục nhà điều hành, nhà kho trước ngày 10/4/2023.

Đồng thời, nhà thầu phải lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống cửa âu đảm bảo theo thiết kế trước ngày 25/2/2023. Ngoài ra, nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

"Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện, hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu các hạng mục công trình không nghiệm thu hoàn thành trước ngày 30/5/2023", văn bản nêu rõ.

Khi nào thử nghiệm hệ thống cửa âu kênh nối Đáy - Ninh Cơ? - Ảnh 2.

Toàn cảnh cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Được biết, cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển GTVT khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD, gồm vốn vay ODA của WB là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD.

Dự án khởi công vào tháng 11/2020, xây kênh dài khoảng 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ; âu tàu; cầu vượt và đường dẫn cầu; đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu, trồng cây, đê hoàn trả, hệ thống thủy lợi, điện, thông tin liên lạc,…

Kênh nối Đáy - Ninh Cơ có 4 gói thầu xây lắp, gồm:

Gói thầu CV-A2.9-NDTDP: Cầu qua kênh nối Đáy - Ninh Cơ;

Gói thầu CV-A2.6-NDTDP: Xây dựng đầu âu, tường chắn và tường dẫn hướng;

Gói thầu CV-A2.7-NDTDP: Công tác đất, xây dựng buồng âu;

Gói thầu CV-A2.8-NDTDP chia làm 2 gói gồm: gói CV-A2.8a-NDTDP kênh dẫn phía sông Đáy, kè bảo vệ bờ và bến Đò Mười; gói CV-A2.8b-NDTDP kênh dẫn phía sông Ninh Cơ, kè bảo vệ bờ và phao tiêu báo hiệu
Ý kiến của bạn

Bình luận