Bộ GTVT yêu cầu 3 nhà thầu đẩy nhanh tiến độ kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Bộ GTVT yêu cầu 3 nhà thầu đẩy nhanh tiến độ kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Bộ GTVT nêu rõ các mốc tiến độ gói thầu xây dựng đầu âu, tường chắn và tường dẫn hướng của dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

Đường thuỷ
Ảnh: Toàn cảnh thi công dự án đường thủy kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

Ảnh: Toàn cảnh thi công dự án đường thủy kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

Chỉ còn gần 8 tháng nữa cụm công trình kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ phải hoàn thành, song tiến độ đang bị chậm so với kế hoạch.

Đường thuỷ
Dự án đường thủy kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang lụt tiến độ

Dự án đường thủy kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang lụt tiến độ

Bộ GTVT yêu cầu vấn lập lại tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo các gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 31/5/2023, hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2023.

Đường thuỷ
Nghiên cứu rút ngắn tiến độ dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Nghiên cứu rút ngắn tiến độ dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Các nhà thầu, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu rút ngắn tiến độ nhằm có thời gian dự phòng phù hợp.

Đầu tư - Hạ tầng
Hết tháng 6/2022, kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải đạt sản lượng tối thiểu 60%

Hết tháng 6/2022, kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải đạt sản lượng tối thiểu 60%

Bộ GTVT yêu cầu “tăng tốc” thi công, phấn đấu dự án đạt tối thiểu 60% sản lượng vào cuối tháng 6/2022, đủ điều kiện để gia hạn hiệp định.

Đường thuỷ
Cắt khối lượng nhà thầu yếu dự án đường thủy hơn 107 triệu USD

Cắt khối lượng nhà thầu yếu dự án đường thủy hơn 107 triệu USD

Dự án WB6 - Kênh nối Đáy - Ninh Cơ không thể đạt kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng 6/2022 khi mới đạt 30% sản lượng theo kế hoạch.

Đường thuỷ