Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/04/2022 14:31

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận quyết liệt đôn đốc tiến độ thi công, chấn chỉnh bộ máy ban chỉ huy nhà thầu tại công trường.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Bộ GTVT vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường, kiểm tra tiến độ công tác triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1. 

Không cải thiện, dự án khó hoàn thành đúng tiến độ

Theo đó, Bộ GTVT ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã tích cực triển khai thi công dự án trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết, tiến độ thi công dự án chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là công tác đắp gia tải giai đoạn 1 vẫn còn chậm so với kế hoạch tại cả 3 gói thầu xây lắp, chưa huy động đồng loạt các mũi thi công cầu trên tuyến.

“Nếu không có sự cải thiện thì khó có thể đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án và kế hoạch giải ngân khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2022”, Thông báo của Bộ GTVT nêu rõ.

Để đáp ứng yêu cầu hoàn thành dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB), các đơn vị chủ quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật giải quyết dứt điểm để bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15/4/2022.

Ban QLDA Mỹ Thuận cần rà soát lại tiến độ thi công, kế hoạch giải ngân để đảm bảo các gói thầu  xây lắp cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2022; lập báo cáo giám sát  đánh giá đầu tư tổng thể dự án trình Bộ GTVT trước ngày 15/4/2022.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tập trung, quyết liệt đôn đốc tiến độ thi công tại cả 3 gói thầu xây lắp, chấn chỉnh bộ máy ban chỉ huy nhà thầu tại công trường. Đồng thời, đánh giá các nguyên nhân chủ quan và khách quan gây chậm tiến độ thi công đắp gia tải giai  đoạn 1 của nhà thầu để làm cơ sở xử lý theo điều kiện của hợp đồng, báo cáo  kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 15/4/2022.

“Ban QLDA Mỹ Thuận cần chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện công tác  quan trắc lún theo đúng quy định; theo dõi và đánh giá diễn biến lún thực tế so  với tính toán để dự kiến thời gian có thể dỡ tải; tính toán để tăng tải trọng, giảm thời gian gia tải, rút ngắn thời gian thực hiện các gói thầu, báo cáo Bộ GTVT  trước ngày 15/4/2022”, Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra, Ban QLDA Mỹ Thuận cần chỉ đạo các nhà thầu huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, các mũi thi  công, tăng "3 ca, 4 kíp" đảm bảo tiến độ thi công và tiến độ giải ngân của dự án.

Nhà thầu tăng cường nhân lực, tăng ca thi công

Đối với nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, các mũi thi công, tổ chức tăng ca đảm bảo  hoàn thành công tác đắp gia tải giai đoạn 1 chậm nhất trước ngày 5/4/2022  (riêng các đoạn mới bàn giao mặt bằng hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/4/2022).

Đồng thời, các nhà thầu cần hoàn thành các cầu (15/15 cầu trên tuyến chính, 3/3 cầu vượt  ngang) trước ngày 30/6/2022. Riêng một cầu mở rộng trên QL80 (còn vướng GPMB) hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Thông báo của Bộ GTVT cũng nêu rõ: “Các nhà thầu cần tập kết đủ khối lượng vật liệu cấp phối đá dăm để kết hợp sử dụng gia  tải, đảm bảo đủ nguồn vật liệu thi công móng đường ngay sau khi dỡ tải. Đối với các đoạn mới bàn giao mặt bằng (có xử lý nền đất yếu), căn cứ số liệu quan trắc lún, theo dõi và đánh giá diễn biến lún, tính toán rút ngắn thời  gian gia tải, đảm bảo tiến độ hoàn thành chung của dự án”.

Về phía tư vấn giám sát, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị này phải thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng (vật liệu đầu vào,  quản lý chất lượng nội bộ, quy trình thi công, …), tiến độ, vệ sinh môi trường,  an toàn lao động của Nhà thầu; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng  mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai các gói thầu.

Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác giám sát, tư vấn cho  Chủ đầu tư theo các nội dung quy định của hợp đồng đã ký và các nội dung  giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài gần 23 km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe cao tốc, nền đường 32,25 m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bình luận