Bộ GTVT đề nghị An Giang ưu tiên cấp cát cho cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thi công "nước rút"

Bộ GTVT đề nghị An Giang ưu tiên cấp cát cho cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thi công "nước rút"

Chủ đầu tư và các nhà thầu đã chủ động nhờ sự hỗ trợ nguồn cát từ các địa phương trong khu vực nhưng cũng không thể đáp ứng yêu cầu và vẫn còn thiếu khoảng 44.000 m3.

Đường bộ
Thi đua hoàn thành gói thầu XL02 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 31/12

Thi đua hoàn thành gói thầu XL02 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 31/12

Các nhà thầu cam kết tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh thi công đưa gói thầu XL02 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đường bộ
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới thi công đạt nửa khối lượng xây lắp

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới thi công đạt nửa khối lượng xây lắp

Khối lượng thi công của cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện còn khoảng 50% giá trị hợp đồng, trong khi thời gian còn lại không nhiều.

Đường bộ
Vĩnh Long chưa bàn giao hết mặt bằng dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Vĩnh Long chưa bàn giao hết mặt bằng dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Việc vướng mặt bằng gây nhiều khó khăn cho các nhà thầu khi thi công các nút giao của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đường bộ
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chậm tiến độ

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chậm tiến độ

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp hiện nay đạt sản lượng khoảng 44,1%, chậm khoảng 2,7% so với kế hoạch.

Đường bộ
Yêu cầu tổ chức lại việc thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Yêu cầu tổ chức lại việc thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Với việc chậm tiến độ, khối lượng thi công thực tế không khả quan, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu, thay đổi phương án tổ chức thi công.

Đường bộ
Hoàn thành các cầu trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong tháng 6/2022

Hoàn thành các cầu trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong tháng 6/2022

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tập trung thi công đắp gia tải giai đoạn 1 và hoàn thành các cầu trong tháng 6/2022.

Đường bộ
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thi công ra sao?

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thi công ra sao?

Dự án đang tập trung hoàn thành 15 cầu trên tuyến chính và các bước gia tải, cắm bấc thấp nền đường. Đến quý IV 2022 sẽ tăng tốc về đích

Đầu tư - Hạ tầng
Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh nhà thầu thi công cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận quyết liệt đôn đốc tiến độ thi công, chấn chỉnh bộ máy ban chỉ huy nhà thầu tại công trường.

Đầu tư - Hạ tầng
Gọi tên các nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Gọi tên các nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Công trường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn ì ạch trong khi thời gian hoàn thành đang đến gần, đặc biệt dự án vừa được Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm thị sát đốc thúc tiến độ.

Đường bộ