Các PMU giao thông được ủy quyền chấp thuận phương án bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/10/2022 14:41

Bộ GTVT ủy quyền cho ban quản lý dự án có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt.

Ủy quyền PMU chấp thuận phương án bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác GPMB các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT ủy quyền cho các ban QLDA (chủ đầu tư dự án thành phần) có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 6 ngày 3/1/2020) đảm bảo không vượt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án GPMB trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Trong quá trình triển khai, các Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các đơn vị liên quan của địa phương để thực hiện công tác GPMB, đặc biệt trong việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Văn bản cũng nêu, cần để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án thành phần, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729km đi qua địa phận 12 tỉnh, thành gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 146.990 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026.
Ý kiến của bạn

Bình luận