Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai vượt thách thức, hoàn thành "mục tiêu kép"

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai vượt thách thức, hoàn thành "mục tiêu kép"

Mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đã vượt qua thách thức để hoàn thành “mục tiêu kép”.

Giao thông 24h
Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai chủ động nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn.

Giao thông 24h
CTCP cảng Đồng Nai: Bước chuyển mình hội nhập và phát triển

CTCP cảng Đồng Nai: Bước chuyển mình hội nhập và phát triển

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai đón tàu trên 30.000 DWT, đánh dấu bước chuyển mình hội nhập và phát triển

Doanh nhân