Công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 15/09/2023 16:35

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1157 công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2023 và thay thế Quyết định 888 ngày 25/7/2023 của Bộ GTVT.

Công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh nối Đáy - Ninh Cơ - Ảnh 1.

Toàn cảnh cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Theo quyết định 1157 của Bộ GTVT, luồng đường thủy nội địa kênh Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ) có chiều dài 2,104km, bao gồm chiều dài âu tàu.

Điểm khởi đầu tại Km8+300 sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tọa độ X = 2.226.733,762, Y = 518.869,711 (hệ tọa độ VN2000 - Kinh tuyến trục 106 độ 00 múi chiếu 3 độ).

Điểm kết thúc Km35+450 sông Đáy, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tọa độ X = 35+450 sông Đáy, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tọa độ: X = 2.228.131,414, Y = 517.288,884 (hệ tọa độ VN 2000 - Kinh tuyến trục 106 độ 00 múi chiếu 3 độ).

Cấp kỹ thuật của luồng là cấp đặc biệt (phía sông Đáy có bề rộng đáy 90m, cao trình đáy - 6,3m; phía sông Ninh Cơ có bề rộng đáy 100m, cao trình đáy -6,7m). Tĩnh không thông thuyền tại vị trí cầu vượt âu: 15m tương ứng với cao độ mực nước +1,48 m (hệ cao độ Quốc gia).

Công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh nối Đáy - Ninh Cơ - Ảnh 2.

Kênh nối Đáy - Ninh Cơ hơn 100 triệu USD chính thức vận hành vào ngày 25/7/2023

Đối với công trình âu tàu Nghĩa Hưng, âu tàu có chiều dài công trình âu 279m, chiều dài buồng âu 179m, chiều dài hữu dụng 130m; chiều rộng 17m; cao trình đáy âu -7m; cao trình đỉnh âu +3,5m (hệ cao độ Quốc gia); kết cấu bê tông cốt thép, tường đứng hình chữ U (bê tông cốt thép). Hệ thống neo âu tàu cố định ba mức nước vận hành, bao gồm 12 cụm neo hai bên, mỗi bên gồm 6 cụm neo.

Công trình âu tàu Nghĩa Hưng bao gồm 2 khu chờ tàu. Cụ thể, tại đầu âu tàu phía sông Ninh Cơ có 7 trụ neo, 3 cầu bộ hành; đầu âu phía sông Đáy có 7 trụ neo, 3 cầu bộ hành. Trọng tải phương tiện được phép đi qua âu lên đến 3.000 DWT.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, bảo vệ đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng, âu tàu Nghĩa Hưng theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa khác tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với hoạt động giao thông thủy nội địa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận