Công đoàn GTVT triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 05/05/2022 08:31

Công đoàn GTVT vừa ban hành văn bản số 896 về việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, người lao động năm 2022.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Công đoàn GTVT Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 và những năm tiếp theo dựa trên Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030" với những nội dung sau:

Cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, về phòng, chống HIV/AIDS, kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với thông tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp dự phòng và điều trị HIV/AIDS, các biện pháp chống kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tạo sức lan tỏa trong cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tổ chức các hội thảo, sự kiện và các hình thức truyền thông phù hợp khác về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ công đoàn các cấp và công nhân lao động, đặc biệt là cán bộ công đoàn các khu công nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp có nhiều nam công nhân của một số tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS.

Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng, chống HIV/AIDS ở nơi làm việc đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình nhiễm HIV theo quy định hiện hành.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, người lao động. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của tổ chức công đoàn; các phương tiện truyền thông tại cơ sở, tại khu công nghiệp (pano, áp phích, tờ rơi, thẻ tiếp thị), các tiện ích của mạng xã hội (Zalo, Facebook..); lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa HIV/AIDS với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... của tổ chức công đoàn. 

Ý kiến của bạn

Bình luận