Đánh giá khả năng sử dụng lưới địa kỹ thuật để gia cường mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/12/2019 04:59

Một trong những giải pháp góp phần giải quyết tình trạng xuất hiện sớm các biến dạng, hư hỏng và kéo dài tuổi thọ...

 

PGS. TS. NGUYỄN VĂN HÙNG 

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minhn

TS. NGUYỄN VĂN LONG

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

 

1
2
3
4
5
6
8
8

 

9
10
11
12
13
14
15
15

 

16
Ý kiến của bạn

Bình luận