Đầu tháng 5/2019 TP.HCM áp dụng tăng vé xe buýt

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/04/2019 15:25

Bắt đầu từ ngày từ ngày 1/5/2019 TP.HCM sẽ áp dụng triển khai tăng giá vé xe buýt 1.000 đồng trên 51 tuyến xe buýt có trợ giá.

h1
Từ ngày 1/5/2019 TP.HCM áp dụng tăng vé xe buýt 1.000 đồng trên 51 tuyến xe buýt trợ giá.

Cụ thể, đối với hành khách thông thường đi xe buýt có cự ly trên 15km đến dưới 25km giá vé là 6.000 đồng/lượt hành khách. Nhóm tuyến có cự ly từ 25km trở lên, giá vé là 7.000 đồng/lượt hành khách, tăng 1.000 đồng/lượt hành khách so với giá hiện nay. Riêng nhóm tuyến có cự ly từ 15km trở xuống, giá vé giữ nguyên 5.000 đồng/lượt hành khách.

Đối với học sinh, sinh viên, giá vé đồng hạng là 3.000 đồng/lượt nhưng khi lên xe phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên. Trường hợp chưa được cấp thẻ hoặc chỉ được cấp thẻ học viên, nhóm đối tượng này có thể xuất trình giấy xác nhận là học sinh, sinh viên (có dán hình, đóng dấu giáp lai) để thay thế.

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, việc tăng việc điều chỉnh tăng giá vé xe buýt lần này là cần thiết và mức tăng cũng khá phù hợp với tình hình thu nhập bình quân của người dân tại TP.HCM. Bởi từ năm 2012 đến nay chi phí các yếu tố đầu vào cho hoạt động xe buýt như: chi phí nhân công, giá phương tiện đầu tư mới, đặc biệt mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên nên chi phí trả lương cho nhân công cũng tăng, nguyên giá xe hiện nay tăng 2 đến 2,5 lần so với năm 2012.

Theo ông Trung, trước khi đề xuất tăng giá vé xe buýt, Trung tâm cũng đã tổ chức khảo sát ý kiến hơn 1.000 hành khách đi xe buýt. Trong đó, hơn 86% hành khách đồng ý với đề xuất giá vé tăng 1.000 đồng/lượt hành khách so với hiện tại.

Ý kiến của bạn

Bình luận