Video: Ngắm từ trên cao dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ 107 triệu USD đang thi công

Video: Ngắm từ trên cao dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ 107 triệu USD đang thi công

Sau 2 năm, cụm công trình kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định dần thành hình với 60% khối lượng thi công đã hoàn thành.

Đường thuỷ
Ảnh: Toàn cảnh thi công dự án đường thủy kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

Ảnh: Toàn cảnh thi công dự án đường thủy kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

Chỉ còn gần 8 tháng nữa cụm công trình kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ phải hoàn thành, song tiến độ đang bị chậm so với kế hoạch.

Đường thuỷ
Vỡ tiến độ, dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải xin gia hạn

Vỡ tiến độ, dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải xin gia hạn

Dự án WB6 kênh nối Đáy - Ninh Cơ hiện nay mới đạt sản lượng khoảng 40% và không thể hoàn thành vào 30/6/2022 theo kế hoạch.

Đường thuỷ