Video: Ngắm từ trên cao dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ 107 triệu USD đang thi công

Đường thuỷ 08/11/2022 07:32

Sau 2 năm, cụm công trình kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ trên địa bàn tỉnh Nam Định dần thành hình với 60% khối lượng thi công đã hoàn thành.

Ý kiến của bạn

Bình luận