Vỡ tiến độ, dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải xin gia hạn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 15/04/2022 08:16

Dự án WB6 kênh nối Đáy - Ninh Cơ hiện nay mới đạt sản lượng khoảng 40% và không thể hoàn thành vào 30/6/2022 theo kế hoạch.


Phối cảnh cụm công trình kênh đào, âu tàu, cầu vượt kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ cho tàu đến 3.000 tấn giảm tải lưu thông

Phối cảnh cụm công trình kênh đào, âu tàu, cầu vượt kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ cho tàu đến 3.000 tấn giảm tải lưu thông

Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), tại dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ, đến hết tháng 3/2022, sản lượng lũy kế đạt 40%, không hoàn thành theo kế hoạch là 30/6/2022.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, Ban QLDA Đường thủy (đại diện chủ đầu tư) đã có Tờ trình gia hạn Hiệp định đến 30/6/2023 và Vụ Kế hoạch Đầu tư (Bộ GTVT) đang tham mưu, xử lý.

“Hiện nay thời tiết khu vực dự án thuận lợi, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường thủy chỉ đạo nhà thầu thi công tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Đồng thời khẩn trương làm việc với Vụ Kế hoạch Đầu tư và báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, gia hạn hiệp định của dự án”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển GTVT khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Cụm công trình khởi công vào tháng 11/2020 với tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA của WB là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD.

Dự án xây kênh dài khoảng 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ; âu tàu; cầu vượt và đường dẫn cầu; đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu, trồng cây, đê hoàn trả, hệ thống thủy lợi, điện, thông tin liên lạc,…

Ý kiến của bạn

Bình luận