Chính thức vận hành cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ hơn 100 triệu USD

Chính thức vận hành cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ hơn 100 triệu USD

Ngày 25/7/2023, cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ đã chính thức vận hành, khai thác, đón những chuyến tàu thủy nội địa đầu tiên đi qua.

Đường thuỷ
Dự án đường thủy kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang lụt tiến độ

Dự án đường thủy kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang lụt tiến độ

Bộ GTVT yêu cầu vấn lập lại tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo các gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 31/5/2023, hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2023.

Đường thuỷ
Gia hạn hoàn thành kênh nối sông Đáy- Ninh Cơ đến tháng 6/2023

Gia hạn hoàn thành kênh nối sông Đáy- Ninh Cơ đến tháng 6/2023

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý gia hạn hoàn thành dự án GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ -WB6, đến 30/6/2023 (kênh nối sông Đáy -Ninh Cơ).

Đầu tư - Hạ tầng
Hết tháng 6/2022, kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải đạt sản lượng tối thiểu 60%

Hết tháng 6/2022, kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải đạt sản lượng tối thiểu 60%

Bộ GTVT yêu cầu “tăng tốc” thi công, phấn đấu dự án đạt tối thiểu 60% sản lượng vào cuối tháng 6/2022, đủ điều kiện để gia hạn hiệp định.

Đường thuỷ
Vỡ tiến độ, dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải xin gia hạn

Vỡ tiến độ, dự án kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải xin gia hạn

Dự án WB6 kênh nối Đáy - Ninh Cơ hiện nay mới đạt sản lượng khoảng 40% và không thể hoàn thành vào 30/6/2022 theo kế hoạch.

Đường thuỷ
Cắt khối lượng nhà thầu yếu dự án đường thủy hơn 107 triệu USD

Cắt khối lượng nhà thầu yếu dự án đường thủy hơn 107 triệu USD

Dự án WB6 - Kênh nối Đáy - Ninh Cơ không thể đạt kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng 6/2022 khi mới đạt 30% sản lượng theo kế hoạch.

Đường thuỷ
Phải có “đường cao tốc” trong đường thủy nội địa

Phải có “đường cao tốc” trong đường thủy nội địa

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trong buổi họp đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến vận tải ĐTNĐ.

Giao thông 24h
Rà soát toàn bộ các Dự án WB5, WB 6 để nghiệm thu

Rà soát toàn bộ các Dự án WB5, WB 6 để nghiệm thu

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp tình hình thực hiện hai dự án WB5 và WB6 sáng nay (19/2).

Khánh thành cụm công trình 75 triệu USD cửa sông Lạch Giang

Khánh thành cụm công trình 75 triệu USD cửa sông Lạch Giang

Cụm công trình lớn đầu tiên được đầu tư trong lĩnh vực ĐTNĐ sẽ tạo ra cửa ngõ kết nối vận tải ven biển với những đoàn tàu lên đến 3.000 tấn.

Giao thông 24h