Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc Việt Nam

Diễn đàn khoa học 19/10/2021 14:50

Nghiên cứu tập trung đề xuất và đánh giá các nhóm giải pháp nhằm cải thiện kết quả quản lý chất lượng xây dựng (QLCLXD) công trình đường bộ khu vực phía Bắc. Dựa trên các tồn tại, các thách thức, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng ý nghĩa đến kết quản QLCLXD công trình đường trong khu vực đã được đánh giá, nghiên cứu này đề xuất 5 nhóm giải pháp chính gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức và đơn giá xây dựng; (2) Hoàn thiện quy hoạch đầu tư ngành; (3) Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; (4) Nâng cao năng lực và văn hóa chất lượng; (5) Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng trong toàn ngành trong khu vực.

Tác giả: ThS. NCS. ĐOÀN THANH KỲ - Thanh tra Chính phủ

9-1
Quy trình nghiên cứu

Theo các báo cáo hàng năm của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho thấy, công tác QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc còn nhiều tồn tại và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn như: hệ thống văn bản pháp luật vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa được quy định rõ ràng; nhiều nội dung quản lý chưa thật sự sâu, sát thực tiễn, chưa có tính thuyết phục cao, từ đó cản trở tính khả thi của việc triển khai đưa văn bản QPPL vào cuộc sống; thiếu nguồn cán bộ có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tế để thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước; thiếu cán bộ chuyên nghiệp để đánh giá phương án tài chính của dự án, lập hồ sơ mời thầu dự án và đánh giá thầu cho các dự án BT, BOT, PPP [9,10]. Bài báo trình bày các giải pháp đề xuất nhằm cải thiện kết quả công tác công tác QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận