Hết tháng 6/2022, kênh nối Đáy-Ninh Cơ phải đạt sản lượng tối thiểu 60%

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 03/06/2022 14:35

Bộ GTVT yêu cầu “tăng tốc” thi công, phấn đấu dự án đạt tối thiểu 60% sản lượng vào cuối tháng 6/2022, đủ điều kiện để gia hạn hiệp định.


 

Phối cảnh cụm công trình kênh đào, âu tàu, cầu vượt kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ cho tàu đến 3.000 tấn giảm tải lưu thông

Phối cảnh cụm công trình kênh đào, âu tàu, cầu vượt kênh đào nối sông Đáy và Ninh Cơ cho tàu đến 3.000 tấn giảm tải lưu thông

Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ đến nay mới đạt khoảng hơn 44%, không hoàn thành theo kế hoạch 30/6/2022.

Ban Quản lý các dự án đường thủy đang hoàn chỉnh các thủ tục để gia hạn Hiệp định đến 30/6/2023. Trong khi đó, WB đang xem xét các điều kiện để thống nhất việc gia hạn hiệp định.

“Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý các dự án đường thủy chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo hết tháng 6/2022 phải đạt sản lượng lũy kế tối thiểu là 60% giá trị hợp đồng theo yêu cầu của nhà tài trợ, đủ điều kiện gia hạn hiệp định”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển GTVT khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD, gồm vốn vay ODA của WB là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD.

Dự án khởi công vào tháng 11/2020, xây kênh dài khoảng 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ; âu tàu; cầu vượt và đường dẫn cầu; đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu, trồng cây, đê hoàn trả, hệ thống thủy lợi, điện, thông tin liên lạc,…

Ý kiến của bạn

Bình luận