Khẩn trương đánh giá phương án tổ chức giao thông khi khai thác tạm cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/06/2023 16:17

Bộ GTVT yêu cầu báo cáo cụ thể lưu lượng, số vụ TNGT, tải trọng phương tiện,… trong quá trình khai thác tạm thời cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khẩn trương đánh giá phương án tổ chức giao thông khai thác tạm thời cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn khánh thành, đưa vào khai thác từ ngày 31/12/2022

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về đề nghị rà soát, bổ sung đánh giá Phương án tổ chức giao thông Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký cho biết, Bộ GTVT nhận được văn bản của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về phương án tổ chức giao thông dự án. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp ngày 22/6/2023 và các chỉ đạo khác có liên quan, để có đủ căn cứ xem xét, xử lý kiến nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh với nhiệm vụ đơn vị quản lý trong quá trình khai thác tạm (khi chưa bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung báo cáo đánh giá về phương án tổ chức giao thông đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ khi đưa vào khai thác tạm đến nay (các vấn đề tồn tại, mới phát sinh,...).

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể về lưu lượng từng loại phương tiện đang vận hành và xe quá tải (nếu có), tổng hợp toàn bộ các vụ TNGT trên tuyến trong quá trình khai thác tạm, tải trọng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. 

Báo cáo cần có kiến nghị cụ thể về cơ sở pháp lý phù hợp quyết định đầu tư đã được duyệt và phương án tổ chức giao thông điều chỉnh của tuyến đường theo quy định.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục phối hợp với lực lượng CSGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình khai thác tạm đường cao tốc phân kỳ Cam lộ - La Sơn và tuyến đường bộ La Sơn – Hòa Liên, báo cáo Bộ GTVT trước 15/6/2023. Tuy nhiên, đến nay Bộ GTVT chưa nhận được báo cáo của Cục Đường bộ VN. Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện để Bộ GTVT có đủ căn cứ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành tuyến đường.

Bộ GTVT
Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về tính chính xác của số liệu cũng như giải pháp kiến nghị thuộc trách nhiệm quản lý của mình thực hiện.

Được biết, cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, khởi công đầu tiên vào tháng 9/2019, hoàn thành vào ngày 31/12/2022. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,3km đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (37,7km) và Thừa Thiên - Huế (61km). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với 11 gói thầu xây lắp.

Ý kiến của bạn

Bình luận