Khảo sát sự biến thiên của nhiệt độ trong tấm bê tông xi măng mặt đường ở điều kiện miền Bắc

Diễn đàn khoa học 23/12/2020 14:01

Bài báo đã đánh giá lại chu kỳ dao động nhiệt tại một số vị trí đặc trưng theo chiều dầy của tấm BTXM. Nhiệt độ đo được đều dao động theo hàm cos quanh giá trị trung bình, nhiệt độ cao nhất trong ngày xuất hiện trễ hơn cực trị của hàm cos tính toán.

 Tác giả: ThS. NCS. NGUYỄN THỊ NGÂN
              Trường Đại học Đại Nam
              TS. NGÔ VIỆT ĐỨC
              PGS. TS. HOÀNG TÙNG
              Trường Đại học Xây dựng

Image710739
Diễn biến nhiệt độ trong mặt đường BTXM khi nhiệt độ không khí lớn hơn nhiệt độ nền đường

Các điều kiện khí hậu nói chung và nhiệt độ môi trường nói riêng là một trong các thông số quan trọng trong tính toán thiết kế mặt đường bê tông xi măng (BTXM), đặc biệt là với tấm BTXM làm mặt đường, do đặc điểm về vị trí của tấm: mặt trên chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu luôn thay đổi, mặt dưới tiếp xúc với nền móng là khu vực có các điều kiện nhiệt ẩm khá ổn định. Do vậy, việc xác định sự phân bố nhiệt độ trong tấm BTXM luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm thực hiện từ trước đến nay. Tuy vậy, đây cũng là công việc phức tạp, kết quả chịu ảnh hưởng nhiều từ các điều kiện biên về thời tiết. Bài báo giới thiệu mô hình tính sự phân bố nhiệt theo chiều sâu trong tấm BTXM mặt đường, cùng các đo đạc tại khu vực miền Bắc để hiệu chỉnh mô hình tính cho phù hợp với điều kiện thực tế khai thác của mặt đường BTXM trong khu vực miền Bắc.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận