Nâng cao hiệu quả xây dựng hạ tầng giao thông nhờ thiết bị thi công

Sản phẩm 03/11/2020 10:24

Một số kết quả nổi bật trong nghiên cứu thiết kế chế tạo trang thiết bị phục vụ thi công các công trình giao thông

Tác giả: ThS. NGUYỄN CHÍ MINH
              TS. LÊ QUÝ THỦY
              PGS. TS. NGUYỄN XUÂN KHANG
              Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

1234

Thiết bị kiểm tra gối cầu tải trọng đến 6.400 tấn

 Thiết bị thi công chuyên dùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng nói chung và xây dựng các công trình giao thông nói riêng. Chúng là một trong những yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng và tiến độ thi công công trình. Trên con đường phát triển, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (ITST) đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học nhằm làm chủ công nghệ chế tạo ra các thiết bị thi công chuyên dùng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng hạ tầng giao thông trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.Bài báo giới thiệu việc nghiên cứu chế tạo thiết bị thi công chuyên dùng tại ITST và giới thiệu một số thiết bị thi công tiêu biểu được nghiên cứu chế tạo tại ITST đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn xây dựng các công trình giao thông trong thời gian qua.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận