Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bài báo trình bày việc phân tích đánh giá sức chịu tải cho cọc bê tông cốt thép thi công theo phương pháp ép tĩnh, ứng dụng xử lý nền đất yếu cho móng công trình xây dựng khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Diễn đàn khoa học
Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Bài báo mô phỏng 3D nền đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật.

Ứng dụng
Đưa công nghệ xử lý nền đất yếu, không ô nhiễm vào Việt Nam

Đưa công nghệ xử lý nền đất yếu, không ô nhiễm vào Việt Nam

Hội thảo về “Xây dựng Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu - Phương pháp xử lý nông và giới thiệu công nghệ xử lý nền đất yếu theo phương pháp ổn định toàn khối” do Bộ Xây Dựng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội ngày 28/11.

Ứng dụng
Ứng dụng phần mềm PLAXIS nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư hòa hiệp 3, Thành phố Đà Nẵng

Ứng dụng phần mềm PLAXIS nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư hòa hiệp 3, Thành phố Đà Nẵng

KS. NGUYỄN THẾ NAM TS. CHÂU TRƯỜNG LINH Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Người phản biện: ThS. Nguyễn Công Chức Th.S. Lê Văn Anh

Khoa học - Công nghệ
Nghiên cứu giải pháp tăng cường ổn định nền đắp trên nền đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng giếng cát

Nghiên cứu giải pháp tăng cường ổn định nền đắp trên nền đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng giếng cát

TS. HOÀNG ĐÌNH ĐẠM Học viện Kỹ thuật Quân sự Người phản biện: TS. PHẠM DUY ĐỒNG TS. PHẠM VĂN THOAN

Khoa học - Công nghệ