Nghiên cứu, đánh giá các thông số ảnh hưởng đến chất lượng đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô, xe gắn máy

Tác giả: Đặng Việt Hà

saosaosaosaosao
Ứng dụng 29/12/2019 09:51

Hiện nay, xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện phổ biến tại Việt Nam. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, các phương tiện đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng...

 

TS. Đặng Việt Hà

Cục Đăng kiểm Việt Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

 

14
15
16

 

17
18
19
20
21
22
23
Ý kiến của bạn

Bình luận