Nghiên cứu phương án bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí cầu có kích thước khoang thông thuyền nhỏ

Diễn đàn khoa học 06/10/2021 15:10

Sự phát triển của vận tải đường thủy nội địa (ĐTNĐ) đặt ra yêu cầu lớn về công tác bảo đảm ATGT ĐTNĐ. Tuy nhiên, một số tuyến ĐTNĐ còn có cầu và các công trình khác bắc qua với kích thước khoang thông thuyền hạn chế làm tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Nghiên cứu này tập trung đánh giá nguy cơ đâm va và đề xuất phương án bảo đảm ATGT tại các vị trí cầu có kích thước khoang thông thuyền nhỏ.

Tác giả: TS. TRẦN ĐỨC PHÚ
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image756978
Cầu đường sắt Bắc Giang, sông Thương

Vận tải ĐTNĐ có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với hệ thống giao thông của Việt Nam. Phương thức này đảm nhận 1/5 lưu lượng hàng hóa nội địa (tấn-km) và có ý nghĩa về kinh tế, môi trường và xã hội bởi nhiều cộng đồng dân cư sống phụ thuộc lớn vào các sông và kênh rạch cũng như chi phí trực tiếp thấp cho người sử dụng [1].

Sự phát triển của vận tải ĐTNĐ đặt ra yêu cầu lớn về công tác bảo đảm ATGT ĐTNĐ. Các tuyến đường thủy được phân loại theo các chỉ tiêu kỹ thuật và cấp ĐTNĐ [2] nhưng một số tuyến ĐTNĐ còn có cầu và các công trình khác bắc qua với chiều cao tĩnh không rất hạn chế, nhiều khúc cua gắt/đột ngột và tình trạng lấn chiếm bờ sông để làm nhà ở [1]. Đặc biệt, các vị trí cầu đường bộ, đường sắt có kích thước khoang thông thuyền nhỏ dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ TNGT trong mùa bão, lũ hoặc trong khu vực có dòng chảy không ổn định với lưu tốc dòng chảy lớn. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu khả năng đâm va và đề xuất phương án bảo đảm ATGT tại các vị trí cầu có kích thước khoang thông thuyền nhỏ.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận