Nghiên cứu xác định hệ số hiệu quả của xỉ lò cao trong thiết kế thành phần bê tông cát

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Sản phẩm 28/12/2019 14:42

Bê tông cát (BTC) là loại bê tông hạt nhỏ đã và đang được nghiên cứu, phát triển để có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng...

 

ThS. NGUYỄN TẤN KHOA

Trường Đại học Đông Á

PGS. TS. NGUYỄN THANH SANG

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
Ý kiến của bạn

Bình luận