Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

17/07/2017 16:19

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay (GPC).

3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_1
3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_2

 

3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_3

 

3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_4

 

3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_5
3. Tran Viet Hung -okk-xog_Page_6
Ý kiến của bạn

Bình luận