Tháng 05/2023: Công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX - Những vấn đề cần đặt ra

Thực trạng công tác đào tạo, sát hạch lái xe: (Bài 5) "Những bài học kinh nghiệm từ các nước"