Tháng 10/2023: Lo ngại chập cháy xe ô tô điện, xe máy điện