Tháng 12/2023: Những dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023

10 dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023: 8.Giảm 145 người chết do TNGT