Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời độ cong quả đất, chiết quang đứng và tia ngắm nghiêng trong máy thủy bình đến kết quả đo kép độ chênh cao trong đo cao hình học từ giữa

Diễn đàn khoa học 05/07/2021 15:03

Các tác giả nghiên cứu phân tích so sánh mức độ ảnh hưởng độ cong quả đất, chiết quang đứng và trục ngắm không nằm ngang đến độ chênh cao đo 1 trạm máy và kết quả độ chênh cao đo 2 trạm máy (đo kép), từ đó đưa ra kết luận giúp cho các nhà chuyên môn lựa chọn phương án đo đạc trong các trường hợp điều kiện đo khó khăn.

Tác giả: PGS. TS. TRẦN ĐẮC SỬ
              ThS. NCS. TRẦN THỊ THẢO
              Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Image760759

Ảnh hưởng độ cong quả đất

Phương pháp đo cao hình học từ giữa cho độ chính xác cao hơn phương pháp đo cao phía trước vì trong kết quả đo đã làm giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng (số hiệu chỉnh) độ cong quả đất, chiết quang đứng và trục ngắm không nằm ngang khi khoảng cách từ máy đến mia trước và mia sau bằng nhau. Để đảm bảo được vấn đề này trong quy phạm đo cao đã quy định về chiều dài tối đa đường ngắm, độ chênh lệch tối đa khoảng cách từ máy đến mia trước, mia sau theo các cấp hạng độ cao. Tuy nhiên, trong thực tế gặp không ít trường hợp công tác đo đạc không thể tuân theo quy phạm được do điều kiện đo khó khăn và đã ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả đo. Để khắc phục nhược điểm này các tác giả bài báo đã đề xuất bằng giải pháp đo kép độ chênh cao và tập trung vào nội dung phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng độ cong quả đất chiết quang đứng và trục ngắm không nằm ngang đến kết quả đo kép độ chênh cao trong đo cao hình học từ giữa.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận