Phương án phân chia gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 thế nào?

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/10/2022 09:12

Phải xác đáng lý do cần thiết khi phân chia 2 gói thầu xây lắp trong 1 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Phương án phân chia gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam 2021-2025 thế nào? - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) vừa có văn bản gửi các Ban QLDA 2, Ban QLDA 6, Ban QLDA 7, Ban QLDA 85, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA Mỹ Thuận về việc rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2. Đây là các Ban QLDA được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Theo đó, triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đảm bảo không chia nhỏ gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ, Cục QLĐTXD yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương rà soát kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thành phần và đề xuất phương án phân chia gói thầu xây lắp đảm bảo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ để thuận lợi trong quá trình quản lý điều hành và giảm các thủ tục hành chính.

"Đối với dự án thành phần có tính chất đặc thù, cần phân chia đến hai gói thầu xây lắp thì phải có báo cáo, phân tích cụ thể, xác đáng lý do cần thiết", Cục QLĐTXD yêu cầu.

Các Ban QLDA cũng cần xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai (trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán; tổ chức chỉ định thầu và các công việc liên quan khác) đảm bảo đủ điều kiện khởi công các dự án thành phần trước ngày 31/12/2022. Trong đó phải hoàn thành thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trước ngày 15/11/2022 để thực hiện các công việc tiếp theo đáp ứng tiến độ.

Hướng tuyến 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Hướng tuyến 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

 

Ý kiến của bạn

Bình luận