Bao giờ đủ điều kiện khởi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2?

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/10/2022 14:18

Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán gói thầu đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải hoàn thành trước ngày 5/11/2022.

Bao giờ đủ điều kiện khởi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2? - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1

Tin từ Cục Quản lý Đầu tư xây dựng (QLĐTXD) cho biết, hiện nay, Cục đã làm việc với các ban QLDA và đơn vị tư vấn thiết kế để thống nhất nguyên tắc, định hướng thiết kế kỹ thuật đảm bảo tính thống nhất cho toàn bộ dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Đến nay, các ban QLDA đã trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật 425,69/721,2 km (đạt 59%). Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, tiến độ gấp nên các đơn vị tư vấn tiến hành song song các công việc vừa cập nhật, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, vừa hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát (thí nghiệm các mẫu khoan địa chất, tính toán thủy văn; một số đoạn tuyến còn vướng mặt bằng, chưa thực hiện được công tác khoan khảo sát địa chất).

Cục QLĐTXD tổ chức đồng thời việc thẩm định hồ sơ theo từng phần phù hợp với quy định (không chờ đến khi có đủ toàn bộ hồ sơ khảo sát, thiết kế mới thực hiện).

"Do hồ sơ thiết kế còn phải tiếp tục hoàn thiện cùng với kết quả khảo sát nên đến nay Cục QLĐTXD có thông báo kết quả thẩm định 99,05/425,69km (đạt 23,3%) cho các đoạn đủ điều kiện; đồng thời, Cục QLĐTXD đã đôn đốc các ban chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật các đoạn còn lại", Cục QLĐTXD thông tin.

Đối với dự toán, Cục QLĐTXD cho biết, các Ban QLDA và tư vấn thực hiện song song với việc lập, trình duyệt thiết kế kỹ thuật. Để đảm bảo tính thống nhất, Cục QLĐTXD đã làm việc cụ thể với các ban và tư vấn về nguyên tắc, định hướng lập dự toán (áp dụng đơn giá, định mức, vận chuyển đến công trình,…).

Về công tác GPMB, kế hoạch vốn GPMB năm 2022 đã được Bộ GTVT giao cho các địa phương là 7.174,83 tỷ đồng.

"Các ban QLDA đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai, tập trung GPMB trước các đoạn tuyến thuận lợi của các gói thầu khởi công", Cục QLĐTXD thông tin.

Đề cập đến kết quả thực hiện đến nay, Cục QLĐTXD cho biết, công tác đo đạc tại thực địa và kiểm kê tài sản trên đất đã cơ bản hoàn thành. Một số địa phương đã phê duyệt phương án đền bù GPMB cho 959,8/4.113,6ha (đạt 23,3%); đã giải ngân 560/7.174 tỷ đồng vốn GPMB bố trí năm 2022 (đạt 7,8%).

Lãnh đạo Bộ GTVT đã làm việc với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,… để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, thống nhất các đoạn tuyến ưu tiên GPMB trước để phục vụ khởi công.

Cùng với đó, các địa phương đang tập trung thực hiện các đoạn tuyến thuận lợi (các đoạn đất công, các đoạn không phải di dân, tái định cư,…), quyết tâm bàn giao 70% diện tích mặt bằng cho các gói thầu khởi công trong tháng 12/2022.

Về tiến độ thực hiện, Bộ GTVT đã yêu cầu các ban QLDA cam kết tiến độ thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện khởi công các dự án thành phần trước ngày 31/12/2022 theo đúng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Tiến độ yêu cầu phê duyệt thiết kế, dự toán gói thầu đầu tiên hoàn thành trước ngày 5/11/2022.

Ngày 13/7/2022, Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư 12/12 dự án thành phần, giao các ban QLDA thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư; tổng chiều dài tuyến của 12 dự án thành phần là 712,2 km đi qua địa bàn 12 địa phương với tổng mức đầu tư là 146.986 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành Tiểu dự án riêng, do các địa phương tổ chức thực hiện.


Ý kiến của bạn

Bình luận