PMU Mỹ Thuận chậm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ GTVT chỉ đạo "nóng"

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/02/2023 11:35

Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về các nội dung kết luận, kiến nghị của KTNN chưa thực hiện xong.

PMU Mỹ Thuận chậm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ GTVT chỉ đạo "nóng" - Ảnh 1.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Ban QLDA Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các vụ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Ban QLDA Mỹ Thuận về việc kiểm tra, rà soát thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) các dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ, thực hiện khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 53 ngày 15/6/2022 của Quốc hội khóa XV về việc: "Công khai danh sách, các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước" và yêu cầu của Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại Công văn 08/KTNN-CNII ngày 12/01/2023, Bộ GTVT đã có Công văn 650 ngày 19/1/2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN đối với kiểm toán thu chi ngân sách nhà nước và kiểm toán các dự án do Bộ GTVT quản lý, tổng hợp các kiến nghị chưa thực hiện xong đến thời điểm báo cáo, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện việc công khai theo yêu cầu của KTNN.

Qua rà soát công tác thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN tại các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) và báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận tại Công văn 135 ngày 13/1/2023 về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý đến ngày 31/12/2022, Bộ GTVT đã có nhiều công văn triển khai, đôn đốc Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án trước đây là Tổng công ty ĐTPT và Quản lý HTGT Cửu Long - CIPM) và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị của KTNN nêu trên.

Tuy nhiên, đến nay, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị KTNN của đơn vị còn chậm, một số nội dung kiến nghị của KTNN chưa được các đơn vị thực hiện, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên; Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh; Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; Dự án thành phần 1: Đoạn qua TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An (Km3+004 - Km34+300) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp QL50: Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong; Dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và đoạn Thạnh Hóa - Mỹ An; Dự án tuyến đường Nam Sông Hậu; Dự án cải tạo, nâng cấp QL14).

Để thực hiện dứt điểm các kiến nghị của KTNN, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1672/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021, có giải pháp cụ thể, hoàn thành dứt điểm việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN.

"Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về các nội dung kết luận, kiến nghị của KTNN chưa thực hiện xong. Trong trường hợp có vướng mắc, tồn tại vượt thẩm quyền, Ban kịp thời có báo cáo, đề xuất cụ thể, chủ động bám sát các đơn vị có liên quan để thực hiện dứt điểm", Văn bản nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng, các Vụ: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT để chủ động đôn đốc, kiểm tra Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện dứt điểm các nội dung kiến nghị của KTNN có liên quan; chủ động tham mưu cho Bộ xử lý kịp thời, dứt điểm các nội dung kiến nghị của KTNN thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/4/2023 để công khai theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận