Các nước xác định đơn giá, định mức kinh tế xây dựng thế nào?

Các nước xác định đơn giá, định mức kinh tế xây dựng thế nào?

Chi phí xây dựng có tầm quan trọng rất lớn và diễn ra trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc xây dựng dự án, đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt, nó quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn, tính hiệu quả, khả thi của dự án. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, tùy vào mức độ phát triển và thể chế, vai trò, lĩnh vực đầu tư, mỗi quốc gia có cơ chế và chính sách xác định chi phí xây dựng khác nhau.

Tiêu điểm tháng
Bắc Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ

Bắc Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ góp phần cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường trong tỉnh, góp phần bảo đảm ATGT.

An toàn giao thông