Thống nhất chuyển 4 đoạn QL55 cũ tỉnh Bình Thuận thành đường địa phương

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/02/2023 10:42

Bốn đoạn tuyến QL55 cũ được thống nhất chuyển giao cho UBND tỉnh Bình Thuận quản lý, khai thác.

Thống nhất điều chuyển 4 đoạn QL55 cũ tỉnh Bình Thuận thành đường địa phương - Ảnh 1.

Một đoạn tuyến QL55 đang khai thác

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Thuận và Cục Đường bộ Việt Nam về việc chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác các đoạn tuyến QL55 (cũ) tỉnh Bình Thuận.

Văn bản cho biết, theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo QL55 nối dài đoạn từ Km94+170 - Km205+140, tỉnh Bình Thuận được hoàn thành đưa vào sử dụng và nghiệm thu hết bảo hành từ tháng 2/2017. Dự án được xây dựng cơ bản bám theo tim tuyến đường QL55 cũ và có điều chỉnh nắn một số đoạn tuyến nên UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị điều chỉnh chuyển các đoạn tuyến QL55 cũ thành đường địa phương.

Bộ GTVT thống nhất chủ trương điều chuyển các đoạn tuyến QL55 cũ thành đường địa phương và giao cho UBND tỉnh Bình Thuận quản lý do đã được đầu tư các tuyến tránh thay thế theo đề nghị của UBND tỉnh Bình và Cục Đường bộ Việt Nam
Bộ GTVT

Theo đó, 4 đoạn tuyến QL55 cũ điều chuyển cho địa phương gồm: Đoạn từ Km 94+170 - Km97+747 dài 3,5km; Đoạn từ Km102+033 - Km105+580 dài 3,2km; Đoạn từ Km141+785 - Km143+790 dài 3,2km; Đoạn từ Km185+095 - Km185+457 dài 0,42km.

Về trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (khoản 4 Điều 20 của Nghị định 33/2019), Bộ GTVT đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, có ý kiến việc điều chuyển các đoạn tuyến QL55 cũ làm cơ sở để Bộ GTVT xác định thẩm quyền quyết định việc điều chuyển theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 20 của Nghị định 33/2019.

Bộ GTVT đồng thời đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến về việc sẽ tiếp nhận tài sản và phối hợp với cơ quan chức năng trong trường hợp có liên quan đến an ninh, quốc phòng. Cục Đường bộ Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan hiện đang được giao quản lý tài sản cần chủ động lập hồ sơ điều chuyển tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định 33/2019 trình Bộ GTVT xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận