Thúc tiến độ hoàn thiện thủ tục làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/11/2022 17:14

Sau khi chủ trương đầu tư trạm dừng nghỉ được cấp có thẩm quyền thống nhất, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án chủ động và khẩn trương triển khai bước chuẩn bị đầu tư,…

Thúc tiến độ hoàn thiện thủ tục làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu, sau khi chủ trương đầu tư trạm dừng nghỉ được cấp có thẩm quyền thống nhất, các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận cần chủ động và khẩn trương triển khai bước chuẩn bị đầu tư để sớm tổ chức thực hiện đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đáp ứng tiến độ chung (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản đôn đốc Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận về việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết, ngày 14/6/2022, Bộ GTVT đã có Văn bản 5948 chỉ đạo các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục ĐBVN), các Vụ: Đối tác công - tư, Kết cấu hạ tầng giao thông và các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ các công việc này còn chậm, chưa đáp ứng như: Lập báo cáo đề xuất chủ trương chưa thực hiện nên các ban quản lý dự án chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên từng đoạn tuyến.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Bộ GTVT cho biết, về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT "Quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ", đến nay, dự thảo Thông tư đã hoàn thành và đăng tải trên cổng thông tin Chính phủ xin ý kiến cộng đồng, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tiếp thu ý kiến đóng góp, cập nhật trong dự thảo thông tư. Khi hoàn thành các thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khẩn trương trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường cao tốc Việt Nam trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1245 ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công trình kinh doanh, dịch vụ, khai thác đường bộ cao tốc và các dự án xã hội hóa của đường bộ cao tốc, chủ trì tham mưu Bộ GTVT xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam đã nêu tại

"Sau khi chủ trương đầu tư trạm dừng nghỉ được cấp có thẩm quyền thống nhất, yêu cầu các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận cần chủ động và khẩn trương triển khai bước chuẩn bị đầu tư để sớm tổ chức thực hiện đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đáp ứng tiến độ chung", Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận