TP.HCM gia hạn giấy nhận diện "luồng xanh" mã QR đã cấp

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/08/2021 16:54

TP.HCM gia hạn tự động trên hệ thống quản lý giấy nhận diện "luồng xanh" cấp cho phương tiện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

IMG_5202
TP. HCM gia hạn tự động giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản số 9039/TB-SGTVT thông báo về việc gia hạn các giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện để lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giấy nhận diện có mã QR đã được Sở GTVT TP.HCM cấp (qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và phần mềm của Sở GTVT TP.HCM) đã được gia hạn tự động trên hệ thống quản lý. Các phương tiện có thể tiếp tục sử dụng giấy nhận diện trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-TTg cho đến khi có thông báo mới.

Đối với trường hợp có thay đổi các nội dung đã đăng ký (loại hàng hóa vận chuyển, lộ trình...), hoặc không có nhu cầu sử dụng, các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy nhận diện có trách nhiệm thông báo đến Sở GTVT TP.HCM để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy nhận diện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người lái xe, người đi cùng trên phương tiện, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương, tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, lộ trình đã quy định trong giấy nhận diện đã cấp.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải (đã được dán giấy nhận diện có mã QR của ngành giao thông vận tải) trong quá trình tham gia giao thông, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận