TP.HCM gia hạn thẻ xanh cho phương tiện vận chuyển hàng hoá

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/08/2021 10:35

Đối với thẻ xanh được cấp thông qua phần mềm của Sở GTVT TP.HCM tiếp tục sử dụng (tự động gia hạn) đến hết ngày 15/8/2021.

IMG_5202
TP.HCM tự động gia hạn thẻ xanh cho phương tiện vận chuyển hàng hoá.

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo khẩn về một số nội dung liên quan giấy nhận diện có mã QR (thẻ xanh) tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, với các trường hợp đã được cấp thẻ xanh nếu là phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR được các Sở GTVT cấp (phê duyệt) thông qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với thẻ xanh được cấp thông qua phần mềm của Sở GTVT TP.HCM (thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối) tiếp tục sử dụng (được tự động gia hạn) đến hết ngày 15/8/2021. Trường hợp có thay đổi các nội dung trong thẻ xanh (lộ trình, loại hàng hóa vận chuyển, thay đổi người lái xe,...), hoặc không có nhu cầu sử dụng thì phải đăng ký lại (trên phần mềm luongxanh.drvn.gov.vn) hoặc thông báo đến Sở GTVT TP.HCM (nếu cấp từ phần mềm của Sở) để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của thẻ xanh đã được cấp.

Với phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, các phương tiện đã được cấp thẻ xanh từ phần mềm luongxanh.drvn.gov.vn hết hiệu lực từ 1/8 và không được gia hạn. Các phương tiện được cấp từ phần mềm của Sở thì Sở đã chủ động rà soát và chỉ cấp lại theo mẫu mới cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo quy định của UBND TP.HCM.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các tổ chức cá nhân có phương tiện đã được cấp thẻ xanh có mã QR chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người lái xe, người đi cùng trên phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương, tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ (hệ thống báo hiệu đường bộ, thời hạn đăng kiểm...), đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, lộ trình đã quy định trong thông báo tổ chức giao thông và thẻ xanh đã cấp.

Theo Sở GTVT việc đăng ký, cấp mới thẻ xanh có mã QR đối với phương tiện vận tải hàng hóa như sau:

Đăng ký cấp thẻ xanh có mã QR thông qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM cũng tiếp nhận từ các đơn vị đầu mối theo hướng dẫn tại Công văn số 8007 của Sở GTVT TP.HCM về tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông vào TP hoặc lưu thông qua TP.HCM. Các thông tin chi tiết đã được đăng tải cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT TP.HCM.

Đối với các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia: Từ ngày 1/8, dừng việc đăng ký cấp thẻ xanh có mã QR cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia trên phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn”.

Sở GTVT TP.HCM chỉ cấp Giấy nhận diện theo mẫu mới đính kèm công văn này đối với phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối theo hướng dẫn; Không tiếp nhận và giải quyết đối với trường hợp hồ sơ gửi từ các doanh nghiệp, đơn vị vận tải.

the.
Thay đổi mẫu đăng ký thẻ xanh phương tiện dành cho xe vận chuyển công nhân.
th1.
Thay đổi mẫu đăng ký thẻ xanh phương tiện dành cho xe vận chuyển chuyên gia.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận có trách nhiệm rà soát, thẩm định và xác nhận trong công văn đính kèm danh sách tổng hợp các đối tượng phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân theo phương án sản xuất kinh doanh "1 cung đường - 2 địa điểm” theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 2468.

Các tổ chức, cá nhân có phương tiện đã được cấp thẻ xanh có mã QR chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người lái xe, người đi cùng trên phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương, tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ (hệ thống báo hiệu đường bộ, thời hạn đăng kiểm...).

Đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, lộ trình đã quy định trong thông báo tổ chức giao thông và thẻ xanh đã cấp.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải đã được cấp thẻ xanh có mã QR trong quá trình tham gia giao thông, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Ý kiến của bạn

Bình luận