Xe vận tải cần điều kiện gì để được TP.HCM cấp “thẻ xanh”?

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/07/2021 09:52

Ngày 20/7, Sở GTVT TP.HCM cho biết nhận hồ sơ 41.372 xe xin cấp "thẻ xanh" của 64 đơn vị, đã cấp cho 38.460 xe, khoàng 3000 xe bị từ chối.

IMG_5202
TP.HCM từ chối cấp “thẻ xanh” cho những xe không đủ điều kiện ưu tiên.

Ngày 20/7, Sở GTVT TP.HCM cho biết đã nhận được hồ sơ đề xuất cấp giấy nhận diện (thẻ xanh) phương tiện của 64 đơn vị với tổng số lượng đề nghị là 41.372 xe và đã cấp cho 38.460 xe, nhằm tạo "luồng xanh" giao thông, thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, xe chở hàng hóa ra vào từ các cảng, xe chở chuyên gia, công nhân... trong thời gian TP.HCM thực hiện chỉ thị 16. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cấp thẻ xanh, nhiều xe không đủ điều kiện nên Sở GTVT chỉ cấp khoảng 90% số lượng xe trong danh sách. Một số xe không được cấp do không đúng đầu mối được ưu tiên cấp, không đầy đủ thông tin trong bảng thống kê các thông số của xe. Đặc biệt, xe không ghi hạn đăng kiểm hoặc hết, gần hết hạn đăng kiểm, không ghi số liệu ở cột tải trọng, đối tượng là xe con, xe bán tải hoặc tải van có tải trọng dưới 950kg không được cấp. 

Sở GTVT TP.HCM cũng không cấp giấy ưu tiên đối với tất cả xe container (chỉ cấp khi xe đi - đến từ các cảng với đầu mối là các đơn vị quản lý cảng), một số xe trùng biển số, xe không lưu thông đi, đến hoặc quá cảnh qua địa bàn TP.HCM

Bên cạnh đó, có trường hợp xe đề xuất nhiều hơn 3 lộ trình phù hợp. Đối với những xe này, Sở GTVT sẽ chỉ giữ lại 3 lộ trình đầu tiên. Các xe đầu kéo đề xuất lộ trình vào nội đô thành phố cũng sẽ được sở xem xét hạn chế cấp (chỉ cấp khi thực sự cần thiết nhằm phục vụ cung ứng lương thực, thực phẩm).

Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị đầu mối thực hiện đúng theo hướng dẫn của sở để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ xanh cho các đơn vị. Toàn bộ thông tin hướng dẫn và biểu mẫu thực hiện đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở GTVT TP.HCM. 

Trước đó, rất nhiều doanh nghiệp vận tải có xe hết hạn đăng kiểm, không nằm trong danh mục ưu tiên... đã nộp hồ sơ xin cấp thẻ xanh nhưng không được cấp.

Ý kiến của bạn

Bình luận