Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh xác định dao động kết cấu công trình

Tác giả: NGUYỄN VĂN BÌNH

saosaosaosaosao
Ứng dụng 02/01/2020 06:14

Một trong những ứng dụng quan trọng của công nghệ xử lý ảnh trong ngành GTVT là đo đặc tính dao động phục vụ công tác đánh giá,

 

TS. NGUYỄN VĂN BÌNH

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

1
2
3
4
5
6
7
Ý kiến của bạn

Bình luận