Vì sao chưa đầu tư nâng cấp toàn tuyến QL25 và QL29 qua Phú Yên?

Đường bộ 07/07/2023 13:56

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Văn Thìn, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Vì sao chưa đầu tư nâng cấp toàn tuyến QL25 và QL29 qua Phú Yên? - Ảnh 1.

Một đoạn tuyến trên QL25 qua Phú Yên được nâng cấp, mở rộng

Văn bản cho biết, Bộ GTVT nhận được được Công văn 2551 ngày 21/6/2023 của Tổng thư ký Quốc hội chuyển phiếu chất vấn của ĐBQH Lê Văn Thìn - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên tới Bộ trưởng Bộ GTVT về nội dung liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng QL25 và QL29 qua Phú Yên.

Nội dung chất vấn: "Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định QL25 theo quy mô cấp đường III, 2 - 4 làn xe; QL29 theo quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe. Các tuyến đường này đã được triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và kiến nghị đầu tư vào giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có tuyến QL25 được đầu tư một số đoạn tuyến ngắn, còn các đoạn còn lại của tuyến QL25 và QL29 chưa đảm bảo bề rộng mặt đường theo cấp đường quy hoạch, không đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng, kết hợp lưu lượng xe trên tuyến ngày càng gia tăng và kết cấu mặt đường bê tông nhựa đầu tư đã lâu, đến nay xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông tăng cao.

Vì vậy, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm, giải pháp để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL25, QL29 qua tỉnh Phú Yên giai đoạn trước năm 2025 theo quy mô quy hoạch được duyệt".

Trả lời nội dung chất vấn của ĐBQH Lê Văn Thìn, Bộ GTVT cho biết, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL25 dài khoảng 182km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 70km, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 - 11m tùy từng đoạn; QL29 dài 293km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 112km, quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 - 21m tùy từng đoạn.

Về đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL25 và QL29 đoạn qua địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường, trong phạm vi nguồn lực cân đối được, Bộ GTVT đã ưu tiên đầu tư trước khoảng 35km cho một số đoạn xung yếu trên QL25( từ năm 2007 - 2015 đã hoàn thành khoảng 17,2km, từ năm 2019 - 2022 hoàn thành nâng cấp khoảng 17,8km các đoạn xung yếu).

Đồng thời, Bộ GTVT đã nghiên cứu lập dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến QL25 và QL29 đoạn qua các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk.

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược nên chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện thêm các dự án khác trong đó có QL25 và QL29.

Đối với kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 3 dự án (Dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước: QL25, các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang và cải tạo cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Khởi công mới 3 dự án: Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong; đường sắt đoạn Vinh -Nha Trang).

"Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện về nguồn lực. Để bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác các tuyến nêu trên, trước mắt Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra và duy tu, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận