Xe hợp đồng điện tử phải dán logo của đơn vị cấp phần mềm

Giao thông 24h 24/12/2017 07:08

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô đang được Bộ GTVT lấy ý kiến.

 

Xe hợp đồng điện tử phải dán logo của đơn vị cấp p
Theo dự thảo nghị định 86, taxi được phép sử dụng phần mềm điều hành thay cho bộ đàm. Doanh nghiệp taxi cũng được kinh doanh vận tải hành khách theo xe hợp đồng sử dụng phần mềm kết nối hợp đồng vận tải điện tử như Grab, Uber - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Nhằm quản lý các loại hình xe sử dụng ứng dụng phần mềm công nghệ như Uber, Grab để kinh doanh vận tải, dự thảo nghị định đã có riêng một chương quy định về hợp đồng vận tải điện tử.

Theo đó hợp đồng vận tải điện tử phải được giao kết trên nền tảng website hoặc ứng dụng di động hoặc ứng dụng mở khác đã đăng ký và được Bộ Công thương xác nhận theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.  

Quy trình giao kết hợp đồng vận tải điện tử, giao diện thể hiện các nội dung của hợp đồng phải được đăng ký với Bộ GTVT trước khi thực hiện. 

Đơn vị cung cấp phần mềm cho đơn vị vận tải sử dụng phải được cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trong đó, có ngành nghề phù hợp để hoạt động về thương mại điện tử và được Bộ Công thương xác nhận "ứng dụng đã hoàn thành thủ tục đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương".

Nhà cung cấp phần mềm phải xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia; đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được cấp phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng... 

Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các cam kết với cơ quan thuế địa phương về việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đối tác trong việc kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra thuế. Cung cấp thông tin điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ Tài chính.  

Báo cáo điện tử về danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, danh sách xe tham gia sử dụng hợp đồng vận tải điện tử và tình hình liên quan đến việc thực hiện định kỳ ngày 25 hàng tháng về sở GTVT nơi cấp phù hiệu xe hợp đồng cho xe sử dụng hợp đồng điện tử...

Đơn vị cung cấp phần mềm phải có biểu trương (logo) của đơn vị mình và cung cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải để niêm yết theo quy định. Kích thước tối thiểu của biểu trưng 90mm x 80mm. 

Đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng điện tử phải niêm yết biểu trương của đơn vị cung cấp phần mềm trên kính phía trước và phía sau xe.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hợp đồng vận tải điện tử, dự thảo nghị định quy định  phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Bên cạnh đó phải ký thỏa thuận hợp tác với đơn vị cung cấp phần mềm và thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hợp tác. 

Thông báo cho hành khách về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ đặt xe hợp đồng vận tải điện tử qua ứng dụng của đơn vị cung cấp phần mềm và các quyền lợi của hành khách; giá trị hợp đồng (số tiền của chuyến đi); cung cấp hóa đơn điện tử sau chuyến đi. 

Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của hành khách đối với dịch vụ kết nối; giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải phải có công cụ trên xe để truy cập được giao diện thể hiện các nội dung của hợp đồng vận tải điện tử. 

Với  loại hình kinh doanh vận tải bằng xe taxi, dự thảo nghị định có quy định mở hơn so với hiện tại khi cho phép doanh nghiệp taxi sử dụng phần mềm điều hành thay cho bộ đàm. Phần mềm này phải đăng ký với sở GTVT nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp taxi cũng được kinh doanh vận tải hành khách theo xe hợp đồng và được sử dụng phần mềm kết nối hợp đồng vận tải điện tử như các phần mềm Grab, Uber...

Ý kiến của bạn

Bình luận