Xem xét xử lý nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 26/07/2023 10:42

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm việc, xem xét, chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu phụ không đáp ứng yêu cầu tiến độ và bổ sung ngay một số nhà thầu phụ có năng lực.

Khẩn trương bổ sung thầu phụ có năng lực đảm bảo tiến độ cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Yêu cầu nhà thầu bổ sung nguồn lực

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA2 về việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư (Ban QLDA2), các nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực, tập trung tối đa mọi nguồn lực, xem xét, bổ sung thêm nhà thầu phụ có năng lực, bổ sung thêm máy móc, thiết bị, dây chuyền thi công và tổ chức thi công đồng thời các công việc còn lại 3 ca liên tục.

Bộ GTVT
Lãnh đạo của chủ đầu tư, nhà thầu phải thường xuyên có mặt trên công trường để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trực tiếp chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các công việc còn lại của các gói thầu và dự án đúng tiến độ cam kết.

Cùng với đó, chủ đầu tư thực hiện kiểm soát tiến độ hàng ngày, có các giải pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác nội nghiệp (phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, bổ sung phụ lục hợp đồng,...), kịp thời giải ngân các khối lượng đã hoàn thành cho nhà thầu, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án, chủ trì làm việc và đề nghị các nhà thầu trong cùng liên danh nhà thầu và trong cùng dự án phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chủ đầu tư cũng cần chỉ đạo tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định tăng cường công tác quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo dự án được thi công và hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật.

Về yêu cầu cho từng gói thầu, Bộ GTVT cho biết, đối với gói thầu XL1, hiện nay, khối lượng móng, mặt đường còn lại tập trung tại đoạn tuyến do nhà thầu Trường Sơn thi công (bao gồm 0,86km nền đất yếu dự kiến có thời gian chờ lún kéo dài đến ngày 10/8/2023 và 0,15km nền đường đang xử lý bằng cọc đất xi măng) và hệ thống ATGT trên toàn gói thầu. Để đảm bảo tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư cần phải chỉ đạo nhà thầu Trường Sơn bổ sung thêm 1 trạm bê tông nhựa và 1 dây chuyền thi công các lớp bê tông nhựa mặt đường. 

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đúc dải phân cách giữa đảm bảo hoàn thành tối thiểu 60 cấu kiện/ngày; khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công các lớp kết cấu áo đường sau khi dỡ tải đối với đoạn Km341+289,41 - Km342+050 và Km342+200 - Km342+3002. 

Cùng với đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cọc xi măng đất, hầm chui dân sinh và các hạng mục còn lại của đoạn Km342+050 - Km342+200; khẩn trương thực hiện các công việc còn lại của công trình cầu Sông Nhơm; khẩn trương tập kết vật tư, vật liệu cho hệ thống ATGT và triển khai lắp đặt ngay sau khi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu Thành Huy tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đúc dải phân cách giữa đảm bảo hoàn thành tối thiểu 30 cấu kiện/ngày; khẩn trương tập kết vật tư, vật liệu cho hệ thống ATGT và triển khai lắp đặt ngay sau khi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19.

Công nhân lái phương tiện thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Đối với gói thầu XL2, hiện nay, khối lượng còn lại của gói thầu không nhiều. Để đảm bảo tiến độ yêu cầu, chủ đầu tư cần phải chỉ đạo nhà thầu bổ sung thêm 1 trạm bê tông nhựa và 1 dây chuyền thi công các lớp bê tông nhựa mặt đường; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đúc dải phân cách giữa đảm bảo hoàn thành tối thiểu 30 cấu kiện/ngày; khẩn trương tập kết vật tư, vật liệu cho hệ thống ATGT và triển khai lắp đặt ngay sau khi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công thi công các hạng mục còn lại của công trình cầu vượt tại nút giao Vạn Thiện.

Ban QLDA2 cũng cần chỉ đạo nhà thầu Lizen và nhà thầu 471 khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại để hỗ trợ các nhà thầu khác trong gói thầu và dự án để đáp ứng yêu cầu tiến độ chung.

Xem xét chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu phụ yếu kém 

Đối với gói thầu XL3, hiện nay, khối lượng công việc còn lại của gói thầu lớn, công địa thi công còn nhiều, tập trung tại đoạn tuyến do nhà thầu Miền Trung thi công. Để đảm bảo tiến độ yêu cầu, chủ đầu tư cần phải khẩn trương làm việc cụ thể với nhà thầu Miền Trung để xem xét, chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu phụ không đáp ứng yêu cầu tiến độ và bổ sung ngay một số nhà thầu phụ có năng lực để hỗ trợ thực hiện các hạng mục (móng, mặt đường) còn lại của nhà thầu tại dự án.

Chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác kiểm soát chi và xem xét, thanh toán trực tiếp cho các nhà thầu phụ (bao gồm cả các nhà thầu sản xuất các cấu kiện thép của hệ thống ATGT) để kịp thời hỗ trợ về tài chính cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Yêu cầu về các dây chuyền thi công nhà thầu cần phải bổ sung gồm: 2 trạm CTB và 3 dây chuyền thi công móng CTB; 4 trạm bê tông nhựa và 4 dây chuyền thi công các lớp bê tông nhựa; từ 5 đến 10 tổ thi công đúc dải phân cách giữa để đảm bảo hoàn thành tối thiểu 150 cấu kiện/ngày; khẩn trương tập kết vật tư, vật liệu cho hệ thống ATGT và triển khai lắp đặt ngay sau khi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19.

"Ban QLDA2 khẩn trương làm việc với nhà thầu Lizen và nhà thầu 471 để có phương án hỗ trợ nhà thầu Miền Trung hiện các khối lượng công việc còn lại tại gói thầu XL3", Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận