Bộ GTVT chấp thuận mở rộng đường ngang qua đường sắt ở Quảng Trị

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường sắt 27/09/2022 10:20

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận phương án cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT chấp thuận cải tạo, mở rộng tuyến đường sắt qua Quảng Trị - Ảnh 1.

Bộ GTVT chấp thuận cải tạo, mở rộng đường ngang tại K633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa).

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy ký gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Đường sắt Việt Nam, nêu rõ: Để đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn TX.Quảng Trị, Bộ GTVT chấp thuận việc cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị tại Văn bản 3783 ngày 09/8/2022.

Bộ GTVT yêu cầu đường ngang phải được nâng cấp, mở rộng có quy mô phù hợp với cấp đường bộ của dự án và tuân thủ theo quy định tại Nghị định 65 ngày 12/5/2018 của Chính phủ và Thông tư 25 ngày 14/5/2018 của Bộ GTVT.

Theo Bộ GTVT, kinh phí cải tạo, mở rộng đường ngang tại K633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) do địa phương chịu trách nhiệm chi trả cho đơn vị thực hiện.

Về kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế đường sắt hàng năm của Bộ GTVT.

Bộ GTVT giao Cục ĐSVN chấp thuận hồ sơ và cấp phép cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.


Ý kiến của bạn

Bình luận