Bộ GTVT ủng hộ đề xuất xây dựng bến cảng xăng dầu tại Lạch Huyện

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 30/06/2023 11:41

Lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá cao và ủng hộ việc nghiên cứu đề xuất của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc xây dựng bến cảng xăng dầu tại khu vực Lạch Huyện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cả nước.

Nghiên cứu kỹ về vị trí, phương án xây dựng kho, bến cảng xăng dầu

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất xây dựng bến cảng xăng dầu tại Lạch Huyện - Ảnh 1.

Một góc cảng quốc tế Lạch Huyện, TP. Hải Phòng

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp với Lãnh đạo TP. Hải Phòng về Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng (Quy hoạch chi tiết Khu bến Nam Đồ Sơn; đầu tư vũng quay tàu và đoạn đường sau bến số 3 đến bến số 6 Khu bến Lạch Huyện; quy hoạch bến cảng hàng lỏng tại khu vực Lạch Huyện) ngày 19/6.

Theo đó, về nghiên cứu bổ sung quy hoạch bến hàng lỏng, Bộ GTVT đánh giá cao và ủng hộ việc nghiên cứu đề xuất của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc xây dựng bến cảng xăng dầu tại khu vực Lạch Huyện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cả nước.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đã quy hoạch bến hàng lỏng, khí tại khu vực Lạch Huyện (gồm cả đảo Cái Tráp) và khu bến Nam Đồ Sơn, phù hợp với Quy hoạch tổng thể về năng lượng. "Trước mắt, đề nghị Tập đoàn xăng dầu cần có nghiên cứu sâu hơn về vị trí, phương án xây dựng kho, bến cảng xăng dầu, bao gồm việc xuất nhập xăng dầu (bằng đường bộ, đường biển và đường thủy nội địa); đánh giá về đầu tư, hiệu quả kinh tế, khả năng khai thác… và đề xuất vị trí khả thi; tiến độ báo cáo Bộ GTVT và UBND thành phố Hải Phòng sau 2 tuần. Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng giao Sở GTVT Thành phố chủ trì có văn bản đề xuất các nội dung cụ thể về bến hàng lỏng gửi Bộ GTVT xem xét xử lý theo quy định. Bộ GTVT sẽ giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu đề xuất của Sở GTVT Thành phố, trên cơ sở đánh giá về cần thiết, nhu cầu đầu tư có thể xem xét cập nhật trong quá trình lập, hoàn thiện Quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể", thông báo kết luận nêu.

Trong khi đó, liên quan đến vũng quay tàu tại khu vực bến số 1, số 2 khu bến Lạch Huyện, lãnh đạo Bộ GTVT trân trọng cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng đã thống nhất bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để dịch chuyển vũng quay tàu trước thủy điện bến số 1, số 2 phục vụ cho việc đưa bến số 3 đến bến số 6 vào khai thác thời gian tới. Đề nghị UBND Thành phố sớm tổ chức triển khai đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của tàu thuyền vào, rời khu vực Lạch Huyện, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và đảm bảo an toàn hàng hải. Thời gian tới, khi nhu cầu thông qua hàng hóa tăng cao, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND Thành phố nghiên cứu đề xuất bố trí vốn ngân sách để đầu tư mới vũng quay tàu tại khu vực.

Sớm xây dựng đường sau bến số 3 đến bến số 6, có lộ trình di dời khu bến sông Cấm

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất xây dựng bến cảng xăng dầu tại Lạch Huyện - Ảnh 2.

Công trường Dự án đầu tư hai bến container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác vào quý IV/2024

Cũng theo thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, đối với việc đầu tư tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, tại văn bản số 3928/VPCP-CN ngày 31/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư tuyến đường sau bến số 3 đến bến số 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "Bộ GTVT, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn khác theo phương thức hợp tác công tư, xã hội hóa để đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo đồng bộ với các bến cảng thuộc Khu bến Lạch Huyện và Khu công nghiệp".

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng đã dự kiến cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và đã tổ chức phân chia kinh phí dự kiến huy động từ các doanh nghiệp đầu tư cảng phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ với khai thác các bến cảng. Do đó, các doanh nghiệp cảng, khu công nghiệp (Công ty CP cảng Hải Phòng, Hateco, Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện) cần chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của Thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kịp thời triển khai đầu tư xây dựng đoạn đường sau bến số 3 đến bến số 6.

"Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản thống nhất việc bàn giao đoạn đường sau bến số 1, số 2 cho Thành phố. Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT thành phố Hải Phòng khẩn trương thực hiện công tác bàn giao để Thành phố tổ chức quản lý đồng bộ với việc đầu tư, khai thác tuyến đường sau các bến cảng thuộc Khu bến Lạch Huyện", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu.

Về Khu bến Nam Đồ Sơn, Văn Úc, theo Thứ trưởng Bộ GTVT, cùng với việc phát triển 2 bến khởi động Khu bến Nam Đồ Sơn và để phục vụ di dời Khu bến sông Cấm, phục vụ phát triển không gian đô thị của Thành phố theo quy hoạch, việc chỉnh trị cửa sông Văn Úc (gồm đê chắn cát, luồng tàu) là cần thiết.

Qua báo cáo sơ bộ của Tư vấn CMB, có thể thấy đây là công việc phức tạp do khu vực cửa sông ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ từ các yếu tố thủy văn, thủy lực, là nơi giao thoa của dòng chảy từ hệ thống sông Thái Bình qua cửa Văn Úc và dòng chảy ven bờ, cần phải thực hiện nghiên cứu chuyên sâu. Đề nghị UBND Thành phố giao Sở GTVT chủ trì xây dựng Đề án về nội dung này. Trong đó cần nghiên cứu kỹ về quy hoạch mặt bằng, giải pháp kỹ thuật các tuyến đê Bắc, đê Nam, luồng tàu, vị trí 02 bến khởi động và hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải (đê, luồng tàu, bến cảng…), đề xuất hạng mục công trình nào được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (trung ương và địa phương), hạng mục công trình nào đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; phấn đấu hoàn thành trong quý III/2023.

"Quá trình lập Đề án, đề nghị Sở GTVT thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 1 và Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng để đảm bảo tính thống nhất. Sau khi Đề án hoàn thành sẽ tổ chức lấy ý kiến của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan để hoàn thiện, làm cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam cập nhật và trình Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị và giao Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp Sở GTVT thành phố Hải Phòng xác định cụ thể lộ trình di dời khu bến sông Cấm với quan điểm di dời đồng bộ với việc bố trí địa điểm đầu tư các bến cảng mới tại sông Văn Úc phục vụ di dời.

Ý kiến của bạn

Bình luận