Bước đầu sử dụng mật rỉ đường mía thay thế một phần nhựa đường trong bê tông nhựa

Diễn đàn khoa học 20/05/2021 09:51

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã bắt đầu sử dụng nhựa đường sinh học để thay thế dần nhựa đường truyền thống trong việc chế tạo bê tông nhựa (BTN) nhằm giảm phát thải khí nhà kính do hoạt động sản xuất chế tạo BTN xây dựng mặt đường ô tô. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm trong phòng, bài báo giới thiệu kết quả bước đầu sử dụng mật rỉ đường mía thay thế một phần nhựa đường trong BTN.

Tác giả: TS. LÊ VĂN PHÚC
              TS. NGUYỄN VĂN DU
              Trường Đại học Giao thông vận tải

Image736585
Đường cong cấp phối BTN C12.5

Nhựa đường là chất kết dính rất quan trọng trong chế tạo BTN. Giá thành của BTN được quyết định phần lớn từ hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp BTN. BTN không những được sử dụng trong đường ô tô mà còn sử dụng rộng rãi trong đường đô thị và đường sân bay, trong khi nguồn nhựa đường ngày càng khan hiếm trong những thập niên tới. Do vậy, cần tìm các loại vật liệu mới để thay thế một phần nhựa đường truyền thống là hết sức cần thiết. Việc sử dụng mật rỉ đường để thay thế một phần nhựa đường truyền thống đã được một số nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm trong thời gian gần đây. Mật rỉ đường mía là một phụ phẩm - sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất đường từ mía. Nhóm tác giả Werku và Tewodros [1] đã kết luận rằng, sử dụng mật rỉ đường thay thế nhựa đường truyền thống làm giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng cường độ của hỗn hợp BTN và giảm giá thành xây dựng đường ô tô. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ các nghiên cứu sử dụng mật rỉ đường để thay thế một phần nhựa đường truyền thông để giảm thiểu tác hại khí thải đến môi trường trong quá trình sản xuất và thi công mặt đường BTN. Do vậy, việc “Nghiên cứu sử dụng mật rỉ đường thay thế một phần nhựa đường trong việc sản xuất cho BTN” có tính thời sự và cấp thiết hiện nay.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận